Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

  Informatie

  Doel van deze Club

  De Club van Honderd is opgericht met het doel geld ter beschikking te stellen voor bijzondere aanschaffingen, activiteiten of anderszins, vooral ten behoeve van de jeugd en in de algemene en sociale sfeer. De keuzes voor bestedingsdoelen worden zoveel mogelijk in overleg met het Hoofd- en Jeugdbestuur gemaakt. Uiteraard wordt het aandragen van suggesties voor een goede besteding zeer op prijs gesteld. Naast het inzamelen van financiële middelen heeft deze Club toch ook duidelijk een sociale functie. Het is de bedoeling dat ongeveer een kwart van de inkomsten terugvloeit naar de leden zelf in de vorm van het bijwonen van activiteiten zoals bijvoorbeeld de vrijwilligersavond of het Florijn Winterloopfeest. Het lidmaatschap van deze Club van Honderd zorgt tevens voor extra betrokkenheid bij onze voetbalclub.

  Waar is het geld van deze Club zoal aan besteed?

  Voor de bijdrage van 50 euro wordt een goed mogelijke besteding gezocht. Als Club van Honderd denken we zelf na over nuttige doelen en er komen vaak verzoeken vanuit het Jeugd- en/of Hoofdbestuur.

  Een greep uit de gerealiseerde bestedingen de afgelopen jaren in willekeurige volgorde:

  • Materialen t.b.v. senioren en jeugd (oa doeltjes, ballen e.d.);
  • Opknapbeurt speeltuin;
  • Financiële bijdrage aan diverse jeugdactiviteiten (o.a. Sinterklaasactiviteit, herfstkamp en activiteiten i.v.m. seizoensafsluiting).
  Waarom lid zijn/worden van de Club van Honderd?

  De naam Club van Honderd doet misschien vermoeden dat het om een selecte club met een maximum aantal leden gaat maar het tegendeel is waar. ‘Hoe meer zielen hoe meer vreugd’ is ons motto!

  Waarom moet je bij deze Club willen horen?

  • Je bijdrage wordt heel zorgvuldig en nuttig besteed;
  • Vooral de jeugdleden profiteren in diverse opzichten van onze financiële middelen;
  • Je levert een bijdrage aan met name de sociale en maatschappelijke functie van v.v.Woudenberg, zodat aan onze clubleden en supporters meer geboden kan worden dan pure voetbalfaciliteiten;
  • Als laatste profiteer je zelf ook een beetje doordat je iets terugkrijgt in de vorm van gezelligheid en het sociale gebeuren van deze Club van Honderd.
  Aanmelden of informatie over de Club van Honderd

  Voor aanmelding, vragen en suggesties klik je hier of informeer bij Ben van Voskuilen (sponsorgroep@vvwoudenberg.nl).
  Delen