Corona-richtlijnen Sportpark "de Grift" V.V. Woudenberg - v.v. Woudenberg

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

  Corona-richtlijnen Sportpark "de Grift" V.V. Woudenberg

  11 september 2020 9:15


  De komende weken gaan we gelukkig weer beginnen met hetgeen we het allemaal voor doen: We gaan weer voetballen!!

  Aanvulling 28 september:

  Sinds de versoepelingen van de in maart en april door de overheid afgekondigde maatregelen heeft onze vereniging er alles aan gedaan om dit zo soepel mogelijk te laten verlopen. Vrijwilligers die zich inspanden om ons sportpark aan te passen en onze leden die conform de richtlijnen van ons sportpark gebruik maken. Dat is in veel gevallen gelukt, maar in sommige gevallen ook niet.

  Met de persconferentie van maandag 28 september jl. neemt het bestuur zijn verantwoordelijkheid om alles in het werk te stellen om met de nieuwe richtlijnen het Coronavirus tegen te gaan. Met deze nieuwe richtlijnen scherpen wij onze regels voor het gebruik van ons sportpark verder aan. De richtlijnen worden in nauw overleg met de Gemeente opgesteld en zijn onder voorbehoud van wijzigingen vanuit de overheid

   

  De aanvullende maatregelen die de overheid op maandag 28 september 2020 heeft afgekondigd, zijn in onderstaande richtlijnen verwerkt.

  Kantine

  Naar aanleiding van de maatregelen die de overheid op maandag 28 september jl. heeft afgekondigd, is de kantine vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur tot en met dinsdag 20 oktober volledig gesloten.

  Bezoek Sportpark

  Voor wat betreft het toelaten van bezoekers op ons sportpark gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur de maatregelen die de overheid op maandag 28 september heeft afgekondigd.

  • Het is spelers en teamstaf toegestaan om het sportpark te bezoeken voor trainingen en wedstrijden. Spelers en teamstaf dienen het sportpark na de training of wedstrijd zo snel mogelijk te verlaten en mogen dus ook niet gaan kijken naar de training of wedstrijd van andere teams.
  • Teams zijn uiterlijk 60 minuten voor aanvang van een wedstrijd welkom op het sportpark voor het omkleden en een wedstrijdbespreking, alleen indien nodig
  • Bij trainingen en wedstrijden is geen publiek toegestaan, ook geen ouders
  • Kinderen dienen zoveel mogelijk op eigen gelegenheid te komen, bij voorkeur op de fiets.
  • Ouders en/of begeleiders die hun kinderen naar een training of thuiswedstrijd rijden, zijn geen onderdeel van de teamstaf. Zij mogen die training of thuiswedstrijd dan ook niet als toeschouwer bijwonen.
  • Houd u aan de instructies voor halen en brengen, klik HIER voor de details

  In alle andere situaties zijn bezoekers op het sportpark niet toegestaan

  Uitwedstrijden

  • Bij uitwedstrijden van alle jeugdteams vallen de benodigde chauffeurs onder teambegeleiding. Zij vallen dus niet onder de regel voor toeschouwers en mogen blijven kijken naar de wedstrijd
  • Wij verzoeken teamleiders voor de uitwedstrijden een rijschema te maken om een zo efficiënt mogelijke autobezetting te hebben.
  • Om te voorkomen dat er opeens 15 auto’s ‘nodig’ zijn om een uitwedstrijd te bezoeken zijn niet meer dan 5 auto’s en dus chauffeurs noodzakelijk.
  • Deze regel wordt door veel clubs gebruikt, dus voorkom teleurstellingen en hou je aan bovenstaande regel.

  Kleedkamers

  De kleedkamers op het sportpark zijn op wedstrijddagen alleen beschikbaar voor teams van VV Woudenberg. 

  • Enkele teams van de bezoekende partijen, (Senioren 1, 2, VR1 en G Team) mogen de bezoekers ook gebruik maken van de kleedkamers. Deze uitzondering is in nauw overleg met de KNVB gemaakt, die dringend adviseert om deze teams op wedstrijddagen wél kleedkamers ter beschikking te stellen.
  • Voor de hierboven genoemde teams zullen op wedstrijddagen meerdere kleedkamers per team beschikbaar gesteld worden, zodat deze teams zich aan de geldende 1½-meter richtlijn kunnen houden. Ook dit is van toepassing op de bezoekende tegenstanders.
  • Scheidsrechters mogen op wedstrijddagen wél gebruikmaken van de voor hen beschikbare kleedkamer. Dat geldt zowel voor club- als voor bondsscheidsrechters.

  Functionarissen:

  Voor de zaterdagen is er wel een minimale organisatie vereist om alles goed te laten verlopen. Enerzijds vanuit de richtlijnen, anderzijds om wedstrijden goed te laten verlopen.

  In overleg met de Gemeente zijn er een maximaal aantal functies, functionarissen, benoemd die aanwezig zouden kunnen of moeten zijn om bovenstaande uit te kunnen voeren. Beheer van deze lijst ligt bij Jhony Stalman en Michel van Raaij, tevens aanspreekpunten voor Gemeente en BOA

  Toiletten

  • Enkele toiletten bij de kleedkamers tijdens trainingsdagen zijn vanaf dinsdag 29 september beperkt geopend, volg de pijlen
  • De toiletten in de kantine zijn vanaf dinsdag 29 september gesloten.
  • Op wedstrijddagen zijn alle toegangsdeuren naar de kleedkamers geopend, zodat elk van de toiletten bij de kleedkamers gebruikt kan worden.
  • Er mag slechts 1 persoon tegelijkertijd in de kleedruimte aanwezig zijn om gebruik te maken van het toilet.
  • Het toilet achter de bestuurskamer is beperkt beschikbaar voor faciliterende vrijwilligers

   

  Echter komend seizoen zal er helaas (voorlopig?) anders uitzien als we gewend zijn. Het corona virus is er nog en daar zullen we als vereniging rekening mee moeten houden. De overheid en de KNVB hebben diverse regels en adviezen gegeven, die zullen wij dan ook gaan hanteren.

  Dat het anders zal worden is dus een feit, maar we gaan er wel van uit dat we aan het voetballen nog net zoveel plezier zullen beleven. 

  De afgelopen weken heeft het bestuur de regels en adviezen van de overheid en de KNVB omgezet in een protocol dat vanaf 29 augustus ingaat. Aangezien we niet kunnen voorzien hoe de situatie zich in Nederland en onze regio gaat ontwikkelen, kan het protocol vanzelfsprekend nog wijzigen. 

  Het uitgebreide protocol, welke HIER  is terug te vinden, geeft informatie over het gebruik van de velden, de kleedkamers, de dug-outs, de kantine, de toiletten, de commissiekamer en de bestuurskamer. Onderstaand hebben we ook een samenvatting van de regels weergegeven. 

  In de loop van de komende weken zullen we zeker tegen zaken aanlopen die anders georganiseerd moeten worden, of waar het protocol tekortschiet. We staan dan ook zeker open voor tips en ervaringen die jullie opgedaan hebben. 

   

  Basisregels vanuit het RIVM en de Overheid:

  • Voor alles geldt: Gebruik u gezond verstand, dit staat voorop!
  • Hebt u klachten: blijf thuis en laat u zo snel mogelijk testen.
  • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, keelpijn, hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
  • Ben je 18 jaar en ouder? Houd 1,5 meter afstand van anderen.
  • Bent u tussen 12 en 17 jaar oud à Houd 1,5 meter afstand van volwassenen.
  • Was vaak uw handen. Met water en zeep, juist voor en na bezoek aan ons sportpark
  • Vermijd drukte en schud geen handen.
  • Nies en hoest in je elleboog.

   

  Basisregels die gelden tijdens een bezoek aan sportpark “de Grift”:

  • Volg te allen tijde de looprichtingen die op het sportpark zijn aangegeven.
  • Mensen ouder dan 18 jaar dienen altijd 1,5 meter afstand te houden, zowel binnen als buiten.
  • Kinderen van 12-17 jaar dienen ook altijd 1,5 meter afstand te houden van volwassenen.
  • Bij gebruik/betreden van de kantine en de kleedruimtes dient u zich ook aan de specifieke richtlijnen te houden. 
  • Zorg ervoor dat de begeleiding van het elftal op de hoogte is van uw komst en/of van de komst van uw kind(eren).
  • De teambegeleider is verantwoordelijk voor de spelers binnen de muren van het sportpark. Buiten de poort ligt de verantwoordelijkheid volledig bij de ouders.
  • Op wedstrijddagen is er een speciaal aanspreekpunt aanwezig m.b.t. het naleven van de coronamaatregelen. Aanwijzingen van hen dienen direct opgevolgd te worden, ze zijn herkenbaar aan een oranje/geel hesje.
  • Bij calamiteiten is de teambegeleider verantwoordelijk voor de communicatie richting de ouders. Zorg dus dat u uw gegevens deelt met de aanwezige teambegeleider.

   

  Aankomst en vertrek:

  • Kom, voor zover mogelijk, met eigen vervoer naar het sportpark.
  • Kom zoveel mogelijk omgekleed en gereed voor de wedstrijd naar het sportpark.
  • Zorg dat je als trainer weet wie er aan- en afwezig zijn per wedstrijd.
  • Bij aankomst wordt iedereen verzocht via de rechterzijde van de hoofdingang het sportpark te betreden.
  • Bij vertrek wordt iedereen verzocht via de rechterzijde van de hoofdingang het sportpark te verlaten.
  • Voor wedstrijden van Woudenberg 1 kan het zijn dat u zich vooraf moet registreren via de website.

   

  Voor en na de wedstrijd en tijdens de rust:

  • Voorafgaand aan de wedstrijd worden er geen handen geschud.
  • De digitale spelerspas controle vindt altijd buiten plaats, op het veld.
  • Teams betreden gefaseerd het veld, zowel voor de warming-up als voor de aftrap.
  • De toss gebeurd op de gewone en traditionele wijze, maar er worden geen handen geschud.
  • Na de wedstrijd worden er wederom geen handen geschud.
  • Teams verlaten altijd gefaseerd het veld.
  • De rust vindt plaats op het veld of in de kleedkamer/tent.

   

  Kleedkamers:

  • Voor bezoekende teams bieden wij geen kleedkamer aan, met uitzondering van tegenstanders van ons eerste elftal, tweede elftal en vrouwen 1.
  • Douchen voor bezoekende teams is vooralsnog niet mogelijk.
  • Tassen en persoonlijke spullen dienen meegenomen te worden naar het speelveld.
  • Ieder jeugdteam VV Woudenberg heeft een eigen kleedkamer.
  • Seniorenteams mogen met maximaal 8 personen tegelijk in de kleedkamer zijn. Maximaal 2 personen tegelijk mogen gebruik maken van de douches. Seniorenteams dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer. Daarom krijgt ieder seniorenteam, waar mogelijk, 2 kleedkamers tot zijn beschikking.
  • Kleedkamers dienen alleen functioneel te worden gebruikt. Na de wedstrijd direct douchen en omkleden. Nuttigen van consumpties is niet toegestaan.
  • Jeugdteams hoeven in de kleedkamer geen rekening te houden met de 1,5 meter. Alleen de begeleiding dient hier rekening mee te houden mochten ze zich in de kleedkamer bevinden.
  • Seniorenteams dienen wel 1,5 meter afstand te houden in de kleedkamer. Daarom krijgt ieder seniorenteam, waar mogelijk, 2 kleedkamers tot zijn beschikking.
  • Te allen tijde mag er 1 trainer het ballenhok betreden om zijn spullen te pakken. Andere trainers houden 1,5 meter afstand.

   

  Tijdens de wedstrijd:

  • Vermijd schreeuwen!
  • Laat het uitgebreid juichen achterwege. Geef elkaar bijvoorbeeld een boks na het scoren van een doelpunt. Doe dit ook bij het oplossen van conflicten na een overtreding.
  • In de dug-out geldt ook de 1,5 meter afstand voor personen ouder dan 18 jaar. Personen die niet in de dug-out passen dienen naast de dug-out plaats te nemen op aparte stoelen, op 1.5 meter afstand.
  • Laat bij voorkeur alleen wisselspelers en trainers in de dug-out plaatsnemen. Eventueel kan één verzorger ook plaatsnemen in de dug-out.
  • Om de dug-out niet te laten uitpuilen wordt aangeraden leiders en specialistentrainers niet tot de wedstrijdselectie te laten behoren.

   

  Specificaties voor toeschouwers:

  • Vermijd schreeuwen en zingen, laat het geven van aanwijzingen aan de trainers.
  • Ouders en toeschouwers hebben toestemming het park te betreden en de wedstrijden te bekijken. Let wel dat ouders 1,5 meter afstand tot elkaar moeten bewaren als ze naar de training komen kijken. Rondom het hoofdveld zijn stippen aangebracht met 1.5 meter afstand.
  • Toeschouwers mogen NIET in het kleedkamergebouw komen, dit is alleen toegankelijk voor spelers en begeleiders.
  • Volg altijd de aanwijzingen van de mensen van V.V. Woudenberg op. Luister dan als eerste altijd naar je eigen trainer!
  • Informeer uw kind(eren) over de regels/maatregelen en vertel ze dat ze altijd de aanwijzingen van hun begeleiding opvolgen.

   

  Uitwedstrijden:

  • Draag een mondkapje vanaf 18 jaar en ouder wanneer personen buiten je huishouden in 1 vervoersmiddel van of naar een uitwedstrijd gaan.
  • Let op: Iedere club heeft andere maatregelen, verdiep je hier vooraf goed in. Zorg dat je kort van te voren aankomt en na afloop weer snel naar huis gaat.

  Kantine en terras:

  • V.V. Woudenberg heeft zitplekken gecreëerd volgens de richtlijnen van het RIVM en de Rijksoverheid. U wordt verzocht zich aan de zitplekken te houden en te gaan zitten op de aangegeven plaatsen. VOL=VOL
  • Bij gebruik van de kantine of het terras wordt u verzocht zich te registreren via de website. 
  • Met tafels en stoelen kan dus niet worden geschoven, ook personen onder 18 jaar dienen te gaan zitten op de aangegeven plekken.
  • Alle zitplekken zijn ingericht op de 1,5 meter afstand.
  • Wanneer u zich niet houd aan de vaste zitplaatsen bestaat de kans dat u uit de kantine wordt gezet of de eventuele boete moet betalen.
  • Voor het bestellen en afhalen van drinken en eten zijn vast plekken aangewezen. Deze zijn zichtbaar gemaakt met stickers op de vloer.
  • Wij vragen u bij het bestellen uitsluitend contactloos te betalen middels PIN of Splitt.
  • Bij het bestellen en afhalen vragen we ook om rekening te houden met 1,5 meter afstand mocht er gewacht moeten worden in de rij. Hiervoor zijn lijnen aangebracht op de vloer.

  Gebruik toiletten:

  • Het gebruik van de toiletten is voor iedereen toegestaan.
  • Zorg dat u voor het gebruik van het toilet uw handen desinfecteert met het daarvoor aanwezige middel.
  • Was na afloop uw handen bij de daarvoor toegewezen wasbak.
  • Maak tevens gebruik van de papieren doekjes die voorhanden zijn.
  • Maak uitsluitend gebruik van de toiletten die beschikbaar gesteld zijn door V.V. Woudenberg

   

   

  Delen