Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

  Teamindeling Jeugd Seizoen 2015 - 2016

  8 mei 2015 12:00


  Het beleidsplan voor de jeugd heeft als primair doel het talent van iedere jeugdvoetballer optimaal te benutten door een juiste afstemming tussen plezier en ontwikkeling.

  Het individuele talent van iedere Jeugdvoetballer is ons uitgangspunt en staat centraal. 

  We richten een voetbaltechnisch opleidingsprogramma in voor alle Jeugdvoetballers waarin plezier en ontwikkeling centraal staan.  Hierbij onderkennen we dat er verschil bestaat in voetbaltalent en stemmen de inhoud van de opleiding hier op af. Bij het opleiden van de spelers houden we rekening met de balans tussen ontwikkeling en plezier. In de opleidingslijn ontwikkeling geeft plezier ligt de nadruk op het behalen van een zo hoog mogelijk niveau te halen en hebben de ambitie om dit ook te realiseren. De talenten halen plezier uit het feit dat ze zich als voetballer steeds beter ontwikkelen. Wanneer spelers als eerste prioriteit plezier in het spel willen hebben, is ontwikkeling van minder belang. Deze spelers ontwikkelen door veel plezier te beleven aan voetbal.

  De Voetbal groep Jeugd (VGJ) heeft als voornaamste taak spelers gedurende het jaar te volgen. Het voordeel hiervan is dat de VGJ een goed beeld heeft van de spelers. Ook wanneer een speler even een mindere of een zeer sterke periode doormaakt, weet een lid van de VGJ waar een speler toe in staat zou kunnen zijn. De leden van de VGJ houden alle spelers in de gaten, van het eerste tot het laatste team.

  Minimaal vier keer per jaar heeft de VGJ overleg met de coördinatoren van de desbetreffende teams en de jeugdvoorzitter. Ook staat de VGJ in direct contact met trainers. Twee tot vier maal per jaar komt de VGJ met alle trainers en de desbetreffende coördinator samen om de spelers per team te bespreken. Hieruit kunnen we opmaken dat kinderen vanuit meerdere invalshoeken worden geanalyseerd, het gehele jaar door.

  Waar wordt op gelet bij om te bepalen in wel team een speler komt:

  - Selectie teams: Inzet, techniek, opkomst, ontwikkeling, biologische leeftijd, voetbaltechnische vaardigheden, voetbal tactische vaardigheden, fysieke vaardigheden, mentale vaardigheden.
  - Niet selectie teams: Plezier, inzet, ontwikkeling, wel of niet bij vrienden in een team spelen.

  De voorlopige indeling van de selectieteams voor een nieuw seizoen vindt plaats direct na afloop van de competitie (16 mei a.s.). Als de competitie geëindigd is worden alle oude teams ontbonden en wordt al met de voorlopige nieuwe selectieteams getraind en gespeeld. Toernooien die al gepland stonden met het “oude” team worden gewoon gespeeld. (Goed communiceren welke toornooien met oude en nieuwe teams gespeeld gaan worden) Na afloop van het seizoen worden trainingsgroepen geformeerd die tot eind juni trainen.

  Het uitgangspunt is dat alle spelers worden ingedeeld met spelers van een gelijkwaardig niveau. Het streven is om in de F en E categorie selectieteams samen te stellen met alleen  of 2e  jaars of 1e  jaars spelers. De 2e jaars selectieteams zijn dan de hoogste teams van de betreffende categorie. De 1e  jaars teams krijgen het nummer dat het mogelijk maakt om op het gewenste competitieniveau uit te komen. In de D1, C1, B1 en A1 selectie worden minimaal drie 1e jaars spelers geselecteerd. Bij de definitieve vaststelling van de laatste posities van een selectieteam zijn de kenmerken inzet, motivatie en gedrag van een speler van doorslaggevend belang.

  Omstreeks 14 juni zijn alle spelers ingedeeld en worden alle teams bekend gemaakt via de website en via de mail (indien bekend).

  De VGJ stelt de selectie teams vast. Juist deze groep is hiervoor verantwoordelijk , omdat ze alle spelers volgen, van selectie- en niet selectie teams.  Zo heeft elke speler even veel kans om in het juiste team te komen.  Deze selectie wordt wel voorgelegd aan de trainers van de teams en de coördinator. De trainers kunnen op basis van de houding en het gedrag van de spelers beargumenteren waarom een speler wel of niet in een selectie team wordt opgenomen. Met de terugkoppeling van deze discussie zal een voorlopig selectie team worden opgesteld. Deze selectie is iets groter dan de definitieve selectie. Er zijn nl. spelers die afvallen. In het beleidsplan staat per team hoeveel spelers er per selectie team afvallen (vaak 1 of 2 spelers vallen af).

  De niet selectie spelers worden ingedeeld door de VGJ, coördinatoren en trainers.  Hierin spelen plezier en het wel of niet rekening houden met spelers die liever bij elkaar in een team spelen een grotere rol. Deze informatie is over het algemeen beter bekend bij de trainers en de coördinator. Vandaar dat de coördinator eindverantwoordelijk is voor het indelen van niet selectie teams.

  Bij een voorlopige selectie kan er in principe nog aardig wat veranderen. Spelers gaan bv toch studeren of stoppen of naar een andere club willen als de voorlopige indelingen bekend zijn (wat uiteraard niet wenselijk is). Ook al wordt dit uitvoerig met de spelers gecommuniceerd, soms zijn er alsnog veranderingen. 

  Bij de E en F pupillen is er in de maanden april, mei en juni een actie (“Iedereen is een held”) om nieuwe leden te werven. De ervaring leert dat er veel nieuwe leden bijkomen. Het niveau verschilt ook enorm bij deze groep. Wanneer men weet welke de spelers lid worden kan de indeling definitief worden gemaakt.

  In het beleid van de E en F pupillen staat er ook in dat de teams na de winterstop weer opnieuw ingedeeld kunnen worden, indien het onmogelijk is geweest om in eerste instantie alle spelers naar gelijkwaardig niveau in te delen. Daarbij komt dat een pupil soms een enorme ontwikkeling doormaakt of juist even stil staat in de ontwikkeling.

  Nadat de voorlopige selectie teams enkele malen hebben samen getraind en gespeeld wordt er weer door dezelfde groepen bekeken of de voorlopige selectie gehandhaafd blijft en wie er af gaat vallen. Sommige spelers komen wellicht beter uit de verf in het nieuwe team dan anderen. Hier zal sterk naar gekeken worden en kan van invloed zijn op het bepalen van de definitieve selectie.

  SAMENVATTEND PROCEDURE SELECTIE INDELING
  Stap 1: concept indeling gemaakt door VGJ, na heel seizoen observeren en contact met trainers/leiders.
  Stap 2: concept indeling bespreken met trainers.
  Stap 3: voorlopige selectie openbaar gecommuniceerd
  Stap 4: trainings/selectie periode
  Stap 5: definitieve selectie samengesteld door trainers en VGJ
  Stap 6: definitieve selectie openbaar gecommuniceerd.


  De voorlopige en definitieve selectie zal er naar gestreefd worden om aantal voetballers per team als volgt uit te laten zien:

   

  TEAMINDELINGEN SELECTIES

  Voorlopig

  Definitief

  A1 selectie, er vallen 2 spelers af naar de A2

  18

  16

  A2 plus 2 afvallers A1

  13

  15

  MA1 of 1e elftal Dames

  15

  15

  B1 selectie, er vallen 2 spelers af naar de B2

  17

  15

  B2 plus 2 afvallers B1

  13

  15

  B3

  15

  15

  C1 selectie, er vallen er 2 af naar de C2

  17

  14

  C2 selectie, er komen 3 spelers bij van de C1 en er vallen 3 spelers af naar de C3

  15

  15

  C3 plus 2 afvallers C2

  13

  15

  C4

  15

  15

  MC1

  15

  15

  D1 selectie, er vallen er 2 af naar de D2

  15

  13

  D2 selectie , er komen 2 spelers bij van de D1 en er vallen 2 spelers af naar de D3

  14

  14

  D3 plus 2 afvallers D2

  13

  15

  D4

  15

  15

  D5

  15

  15

  MD1

  15

  15

  E1 selectie

  8

  8

  E2 selectie

  8

  8

  E3 selectie

  8

  8

  E4 selectie

  8

  8

  E5

  9

  9

  E6

  9

  9

  E7

  9

  9

  E8

  9

  9

  F1 selectie

  8

  8

  F2 selectie

  8

  8

  F3

  9

  9

  F4 selectie

  8

  8

  F5

  9

  9

  F6

  9

  9

  F7

  9

  9

  F8

  9

  9

   
  Omstreeks de volgende dagen worden de indelingen bekend gemaakt op de website en via de mail (indien deze bekend is bij de club).

  Voorlopige selectie teams: 19 mei
  Voorlopige niet selectie teams: 19 mei
  Definitieve selectie teams: 14 juni
  Definitieve niet selectie teams: 14 juni

  Een speler moet wel lid zijn van de club voor 1 juni a.s. om ervoor te zorgen dat de speler ingedeeld kan worden. Wordt de speler pas na 5 juni lid, dan kan de speler niet meer ingedeeld worden. Alleen als er een plaats vrijkomt, kan een speler worden ingedeeld. In de tussentijd komt de speler op de wachtlijst. Na de winterstop wordt opnieuw bekeken of de spelers op de wachtlijsten ingedeeld kunnen worden (bv extra team opgeven).

  Rimmert van Luyn
  25-04-2015

  Delen