Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Corona update - competitie stilgelegd en meer...

14 oktober 2020 18:15


Na de aangekondigde matregelen van de overheid hebben de sportverenigingen in Nederland een harde klap te verwerken. Dat er gezien de oplopende besmettingen iets moest en stond te gebeuren was duidelijk; een ieders gezondheid gaat voor en we dienen de regels van de overheid te respecteren. Het betekent dat vanaf vandaag een groot deel van onze voetballers, de leeftijdscategorie 18 jaar en ouder, helemaal niet meer mag voetballen. De spelers in de leeftijden daaronder mogen alleen trainen, en onderling partijtjes spelen op het eigen sportpark. En dat is een groot gemis: de spanning van de wedstrijden op de zaterdag. Maar helaas, de komende weken zal het alleen trainen zijn voor leden tot en met 17 jaar.

Even de belangrijkste punten op een rijtje:

 • Sporten in teamverband voor kinderen tot en met 17 jaar mag wel. Zij mogen ook wedstrijden onderling met teams van eigen club spelen.
 • Sporten voor sporters vanaf 18 jaar alleen nog maar toegestaan is op 1,5 meter afstand en alleen individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.
 • Naast de sportkantines zijn ook douches en kleedkamers gesloten.
 • Uitgezonderd zijn:
 • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal)
 • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.

Een financiële impact hebben de maatregelen ook. Als vereniging hebben wij drie belangrijke bronnen van inkomsten (kantine, contributie en sponsoring), waarbij de kantine als pijler al is afgevallen. Dit zal de komende weken zo blijven. De pijlers contributie en sponsoring zijn nu dus cruciaal voor onze club om financieel het hoofd boven water te houden. Met een meer dan trouwe sponsorgroep hebben wij er vertrouwen in dat wij hier een stevig fundament kunnen behouden.

Zoals jullie begrijpen is de contributie, die jullie als leden betalen, evenzeer cruciaal om de vereniging overeind te houden. Voor hen die, mogelijk, een probleem hebben om aan de contributieverplichtingen te voldoen, heeft de gemeente Woudenberg een aantal regelingen beschikbaar. Kijk hier voor meer informatie

Ondanks dat we normaliter een sluitende begroting hebben is het ons gelukt dit seizoen een besparing van €60.000 te realiseren. Hierbij dient wel aangegeven te worden dat ongeveer de helft structureel en de helft eenmalig is. Denk in het laatste geval aan het achterwege laten van het vervangen van ballen, tenues en besparing op de elftalbudgetten. Deze kosten komen volgend seizoen zeker weer terug op de begroting.

Er resteren ons niet veel mogelijkheden om nog verder grote bezuinigingen toe te voegen. Het bestuur zal uiteraard, daar waar nog mogelijk, alles in het werk stellen om de operationele kosten te blijven minimaliseren.  Ook zal het bestuur in gesprek gaan met de gemeente, om te zien wat de mogelijkheden zijn om kosten te besparen en of uit te stellen. Daarnaast heeft de vereniging tijdens de eerste lockdown aanspraak kunnen doen op compensatieregelingen vanuit de overheid, wat we de komende maanden ook zullen doen.

Wij rekenen op jullie steun in deze periode en houden jullie de komende weken op de hoogte van ontwikkelingen die de vereniging en het voetbal aangaan. Wij gaan ervan uit dat wij onze jeugdleden bij de trainingen blijven ontmoeten en hopen jullie snel in goede gezondheid weer te mogen zien. 

 

Voor de zekerheid een overzicht van onze maatregelen, met in achtneming van de nieuwe maatregelen;

Logistiek

 • Wij verzoeken iedereen met klem om dan wel lopend of met de fiets naar het sportpark te komen;
 • Ouders zijn de komende weken niet toegestaan op het sportpark.
 • Alleen functionarissen, aangewezen leden om zorg te dragen voor de voortgang zijn aanwezig;
 • Kinderen van 10 jaar en ouder vragen wij alleen op de fiets naar het sportpark te komen;
 • Ouders welke mee fietsen vragen wij de opgestelde route te volgen en af te slaan waar aangegeven, hierbij ook direct vragende om niet (ondanks de wellicht in acht genomen 1,5 meter) te gaan staan praten buiten het sportpark. Er dient een komen en gaan te zijn;
 • Iedereen komt op zijn vroegst 5 minuten voor aanvang van de training aan, volgt de route en gaat direct naar het veld. Kijk dus vooraf goed waar je traint! Uitzondering op deze regel zijn de trainers en de coördinatoren;
 • Ook op het sportpark dient men de aangegeven route te volgen;
 • Vooraf en na afloop ontsmetten wij onze handen gezamenlijk met de trainer;
 • Na training dient iedereen direct het sportpark te verlaten, ook hierbij dus de vraag niet met elkaar te gaan praten op het fietspad!

 

Route:

De route van en naar het sportpark is als volgt:

 • Gebruik ingang fietspad bij de tennis;
 • Als ouders meefietsen, dan dienen deze links af te slaan en het pad te nemen net voor het sportpark;
 • Na de training gaan we rechtsaf om via het Van Rijningenpark terug te fietsen of naar huis, of naar de plek (einde weg bij JF Kennedylaan) waar een van de ouders staat te wachten.

klik hier voor de plattegrond

De route op het sportpark is al volgt:

 • Bij binnenkomst is er een lus in de fietsenstalling. Rechts is binnenkomst waarbij je een aan de andere zijde parkeert;
 • Bij de uitgang fietsenstalling staat een desinfectiezuil. Allen voor naar de velden daar de handen desinfecteren. Let op afstanden;
 • Route naar de velden is achter het hoofdveld langs naar de kunstgrasvelden;
 • Route terug is aan de andere zijde van de haag langs de loods terug naar de fietsenstalling;
 • Bij verlaten wederom handen desinfecteren;
 • Daarna fiets pakken en via route het sportpark verlaten.

Hiernaast vragen wij jullie; ouders, voetballers, trainers en coördinatoren aandacht voor de volgende regels

Algemeen:

 • Blijf thuis als je een van de volgende (ook milde!) symptomen hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoest, benauwdheid of koorts;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten heeft. En blijft huis totdat iedereen weer volledig hersteld is;
 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat u tot 10 dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet u thuis blijven tot 10 dagen na het laatste contact;
 • Houd 1,5 meter afstand van iedere andere persoon buiten jouw huishouden (uitzondering voor kinderen tot en met 12 jaar);
 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet, kantine en kleedruimtes zijn niet geopend dus er is ook geen toilet ter beschikking;
 • Kom in sportkleding naar de sportlocatie;
 • Was voor je training thuis je handen met zeep of desinfectans, minimaal 20 seconden;
 • Was de handen met zeep of desinfectans als je handen vuil zijn, na het aanraken van objecten waar veel mensen aanzitten (deurknoppen, pinapparaten, afstandsbediening, etc), na een toiletbezoek, na hoesten, niezen in de handen en na het snuiten van de neus;
 • Vermijd het aanraken van je gezicht;
 • Schud geen handen;
 • Kom niet eerder dan 5 minuten voor aanvang training aan op de sportlocatie;
 • Verlaat direct na de sportactiviteit de sportlocatie.

Trainers/coördinatoren:

 • Zorg dat bovenstaande regels gehandhaafd worden;
 • Kom maximaal 10 minuten voor aanvang training aan op het sportpark;
 • Ga direct naar het desbetreffende veld, materialen zijn daar aanwezig;
 • Vang je te trainen team op en dubbelcheck dat iedereen bij aankomst zijn handen gedesinfecteerd heeft. Middelen worden verzorgd en duidelijk aangegeven;
 • Blijf uitsluitend met jou team op de voor jou aangestelde trainingslocatie en tijdstip, ruilen van veld of tijdstip doen we niet. Idem aan eerder beginnen of langer door gaan;
 • Na de training verzamel je de materialen op 1 plek, draag hiervoor je verantwoordelijkheid;
 • Na afronden direct het veld verlaten, met je team de handen ontsmetten en het sportpark verlaten;

 

Spelers:

 • Alleen leden tot en met 17 jaar mogen voetballen, overige spelers mogen de komende weken niet voetballen.
 • Iedereen dient zich aan de bovenstaande algemene regels te houden, net zoals we de afgelopen weken al gewend zijn;
 • Kom maximaal 5 minuten voor de training aan op het sportpark;
 • Desinfecteer richting het veld je handen;
 • Ga direct naar het juiste veld, kijk vooraf goed waar je zijn moet of waar je trainer staat;
 • Ga niet in het fietsenrek praten met anderen;
 • Blijf uitsluitend bij je eigen team;
 • Zoals gewend, luister naar de trainer. Hij/zij zegt duidelijk wat en hoe we het moeten doen;
 • Na training desinfecteer je wederom je handen;
 • Direct na de training het sportpark verlaten;
 • Ga ook niet buiten het sportpark op het fietspad praten met vrienden, fiets direct door;

 Ouders:

 • Alleen leden tot en met 17 jaar mogen voetballen, overige spelers mogen de komende weken niet voetballen.
 • Stuur zo mogelijk uw kind van 10 jaar of ouder zelf op de fiets naar het sportpark;
 • Bij meefietsen, volg de route en sla tijdig af;
 • Ouders zijn momenteel niet toegestaan op het sportpark;
 • Het fietsenhok is ook sportpark, het is niet toegestaan daar te verzamelen
 • Ga niet met andere ouders (al dan niet met in achtneming van 1,5 met) staan praten;
 • Bij ophalen, zorg dat je maximaal 5 minuten voor einde training, op de daarvoor aangewezen ophaallocatie staat.

Lees alles goed door, probeer jezelf eraan te houden en spreek zo nodig elkaar hier ook op aan.

Contactinformatie;

Bryan Ossendrijver     - 06 41822947

Michel van Raaij         - 06 53230950

Jhony Stalman            - 06 53354082

Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!