Cookie beleid Voetbalvereniging Woudenberg

De website van Voetbalvereniging Woudenberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

  Lidmaatschap

  Woudenberg is een gezonde voetbalvereniging die in een belangrijke plaats inneemt in ons dorp. Wekelijks zijn honderden mensen actief bezig zowel binnen als buiten het veld om het voetballen zo aangenaam mogelijk te maken voor jong en oud.

  Wil je ook  lid worden van de v.v.Woudenberg dan kan dat via de pagina Aanmelden.

  Wilt u eerst meer informatie, dan kunt u contact opnemen met: [email protected]

  Contributie (De contributiebedragen voor seizoen 2023/2024)

   

  Senioren

  € 228,00

  Junioren

  € 168,50

  Pupillen

  € 116,00

  Minipupillen

  € 76,50

  Ondersteunend lid

  € 43,00

   
  Ondersteunende leden hebben geen stemrecht op de ledenvergadering en zijn geen lid van de KNVB.

  Leden die alleen gebruik maken van de trainingsavonden betalen € 75,00 per seizoen.

  Voor de inning van de contributie zijn wij een samenwerkingsverband aangegaan met ClubCollect. ClubCollect zal namens de vereniging begin oktober naar ieder lid een e-mail, SMS of brief verzenden met het verzoek de contributie te voldoen. In deze berichten is een link opgenomen. Via deze link kunt u de betaling per automatische incasso of via iDEAL voldoen. Hierbij kunt u aangeven deze betaling in één keer te voldoen of in twee termijnen (voor gespreid betalen wordt een klein bedrag in rekening gebracht en is alleen mogelijk via automatische incasso). Voor de aangegeven vervaldatum dient de betaling te worden voldaan. Indien u heeft gekozen voor betaling in termijnen dan krijgt u voor elke vervaldatum een herinnering per e-mail, SMS of brief.

  Heeft u vragen over de inning van de contributie dan kunt u contact opnemen met Joost Hazeleger of Jan Vermeer via [email protected].

  Opzeggen

  Als u volgend jaar niet meer wilt voetballen bij v.v.Woudenberg, zeg dan tijdig uw lidmaatschap op om te voorkomen dat u nog contributie moet betalen.  Afmelding dient, liefst zo snel mogelijk, maar in ieder geval voor 1 juni plaats te vinden. Indien de afmelding na 31 mei binnenkomt, bent u voor het komende seizoen een volledig seizoen aan  contributie verschuldigd.

  Vanaf 1 juni worden de teams ingedeeld en bij de K.N.V.B. aangemeld voor het dan komende seizoen. Ook worden trainers gecontracteerd en allerlei andere afspraken gemaakt waarbij de club financiële verplichtingen aangaat.

  Afmelding dient uitsluitend en alleen per email ([email protected]) te geschieden. De opzegging wordt per mail bevestigd en is daarmee definitief.

  Aanvullende voorwaarden met betrekking tot contributie:

  - De leeftijd per 1 januari is bepalend voor de indeling in de leeftijdscategorie en de daarmee samenhangende contributie;

  - Afwijking van de hierboven genoemde betalingsvoorwaarden is uitsluitend mogelijk na overleg en met toestemming van de penningmeester van de vereniging;

  - Jaarlijks wordt de hoogte van de contributie besproken tijdens de Algemene ledenvergadering en wordt door de Algemene Ledenvergadering vastgesteld.

  - Restitutie van contributie tijdens het seizoen is in principe niet mogelijk; wanneer men door langdurige blessure uitgeschakeld is kan men restitutie krijgen. Dit dient aangegeven te worden bij de penningmeester, deze beslist of dit mogelijk is.

  - Er is een speciale regeling voor spelende leden die trainer zijn van een team en daar geen vergoeding voor krijgen. Zij betalen de helft van de contributie.

  - Is niet binnen de gestelde termijn betaald en herhaaldelijk niet op betalingsverzoeken gereageerd dan behoud het bestuur zich voor om de speelgerechtigheid van een speler in te trekken of te blokkeren;

  - Jaarlijks worden leden die de contributie niet betaald hebben aan de Algemene Ledenvergadering bekend gemaakt, waarna een schorsing voor alle activiteiten binnen de vereniging c.q. de K.N.V.B. volgt;

  - Een supporter is geen lid van de KNVB en kan daardoor geen aanspraak maken op de faciliteiten behorende bij het genoemde lidmaatschap;

  - Een wedstrijdboete die VV Woudenberg voor een lid aan de KNVB betaald, wordt ook via ClubCollect doorbelast en geïncasseerd, met dien verstande dat er geen gespreide betaling mogelijk is.

  - In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet is het besluit van het bestuur bindend


  (Gemeentelijke) regelingen

  De gemeente Woudenberg vindt het belangrijk dat ook inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan sportieve activiteiten. Onderstaande mogelijkheden zijn binnen de gemeente Woudenberg van toepassing om de kosten vergoed te krijgen.

  1. Minimaregeling via de gemeente. De vergoeding is € 215,- per gezinslid per kalenderjaar. Mensen met een bijstandsuitkering of een inkomen tot 110% van de bijstandsnorm en een beperkt vermogen kunnen daarvoor in aanmerking komen.

  2. Stichting Burgerinitiatief Woudenberg e.o. zet  zich in om kinderen te ondersteunen die, door het ontbreken van financiële middelen bij de ouders, niet bij een sportvereniging kunnen sporten of lessen op cultureel gebied kunnen volgen. Heeft u hiermee te maken dan kunt u een aanvraag doen door een mail te sturen naar [email protected] met de gegevens van u kind en geboortedatum en de n.a.w. gegevens van u zelf. Zodra deze aanvraag bij ons binnen is nemen we hem binnen 3 dagen in behandeling. Ieder kind moet sport uit kunnen oefenen.

  Zie ook:

  Delen