Cookie beleid Voetbalvereniging Woudenberg

De website van Voetbalvereniging Woudenberg is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies om jouw bezoek makkelijker en persoonlijker te maken. Hieronder een overzicht van de noodzakelijke en optionele cookies waar je toestemming voor kunt geven. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan

  Huisregels


  Huisregels v.v. Woudenberg


  Voetballen doe je voor je plezier. v.v. Woudenberg wil iedereen de mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport en wil een vereniging zijn waar iedereen zich thuis voelt, ongeacht voetbalkwaliteiten, culturele achtergrond, handicap, sekse of leeftijd. Het streven is om alle teams aan een uitdagende competitie deel te laten nemen om steeds beter te voetballen. Door ontwikkeling van zowel clubgevoel als voetballend vermogen willen wij bewerkstelligen dat v.v. Woudenberg een vereniging is waar wij trots op kunnen zijn.

  Om dit mogelijk te maken hebben wij in de praktijk ondervonden dat het nodig is een aantal regels met elkaar af te spreken over hoe wij met elkaar omgaan. Wij hebben tenslotte te maken met een groot aantal mensen op een klein terrein, in een relatief kleine omgeving waar de opvatting van individuen over de wijze waarop je met elkaar omgaat niet voor iedereen dezelfde zijn. Daarom vinden wij het als voetbalvereniging belangrijk deze vast te leggen in onze huisregels. Deze huisregels zijn niet statisch. Het zijn dynamische regels die telkens zullen worden getoetst aan de dagelijkse praktijk en zal worden aangepast indien de praktijk hierom vraagt.

  Voor wie zijn de huisregels bedoeld?
  De huisregels gelden voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging, ongeacht lidmaatschap. De gedragscode geldt voor spelers (senioren en jeugd), begeleiders, trainers, ouders/verzorgers van jeugdspelers, vrijwilligers, bestuurders, scheidsrechters en toeschouwers.

  Waarover gaat het?
  Het gaat over herkenbare afspraken hoe wij binnen de vereniging met elkaar om willen gaan. Het gaat over wat wij normaal en niet normaal vinden en wat wij van elkaar mogen verwachten. De huisregels hebben als doel ongewenst gedrag te voorkomen en als dit toch voorkomt consequent handelend op te treden. Wat gebeurt er als iemand zich niet aan de gemaakte afspraken houdt? Wij spreken elkaar er in eerste instantie op aan en proberen het onderling op te lossen. Overtredingen van de huisregels kunnen echter leiden tot sancties opgelegd door de vereniging. Afhankelijk van de ernst van de overtreding wordt een passende maatregel genomen. Sancties worden naar omstandigheden en leeftijd aangepast. Aan de basis van hoe wij met elkaar om willen gaan liggen een 7-tal Gouden Regels. Deze Gouden Regels zijn vertaald naar meer gedetailleerde algemene en specifieke huisregels. Algemene huisregels gelden voor iedereen. Specifieke huisregels gelden alleen voor een bepaalde doelgroep.

  Leden verplichten zich te houden aan onderstaande huisregels, de waarden en de normen en de gedragsregels van v.v. Woudenberg, alsook aan de regels van de KNVB.

   
  Gouden Regels


  Aan de basis van de huisregels liggen de volgende 7 gouden regels die de richting bepalen voor ons dagelijks functioneren binnen de vereniging:

   

  1. Trots: Wij zijn trots op onze vereniging, onze spelers en onze accommodatie, samen houden wij het netjes en veilig;
  2. Inzet: Wij willen altijd leren en beter worden en daarom doen wij alles met 100% aandacht en inzet;
  3. Respect: Wij hebben respect voor elkaar. Respect verdien je met goed gedrag;
  4. Duidelijk: Wij maken duidelijke afspraken, houden ons eraan en spreken elkaar er op aan;
  5. Positief: Wij hebben plezier in wat wij doen, wij stimuleren elkaar en wij benadrukken wat goed gaat;
  6. Samen: Winnen en verliezen doen wij samen. Wij willen voor elkaar door het vuur gaan;
  7. Sportief: Wij houden ons aan de spelregels en spelen eerlijk en sportief.

  goudenregels_v1.0.png
   
  Algemeen

  • Je gedraagt je sportief en met respect voor de club, voor je medespeler, je leider, je tegenstander, de scheidsrechter, de andere leden en supporters. De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan. Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.
  • Er wordt niet gescholden of gevloekt.
  • Geen enkele vorm van discriminatie wordt getolereerd.
  • Uitingen namens v.v. Woudenberg in de pers, op de website of andere media geschieden met respect voor de ander.
  • Je hebt respect voor andermans eigendommen en eigendommen van de club.
  • Vernieling, diefstal, bedreiging, mishandeling, drugs, wapenbezit en ander wangedrag wordt niet getolereerd.
  • Je houdt het complex van v.v. Woudenberg en van de tegenstander schoon en netjes.
  • Je ruimt je eigen rommel op en gebruikt daarvoor de aanwezige afvalbakken.
  • Je parkeert je auto, fiets, brommer of scooter op een daarvoor bestemde plek.
  • Het is alleen toegestaan de velden te betreden voor de trainingen en wedstrijden. Daarbuiten is het uitdrukkelijk niet toegestaan de velden te betreden; ook niet om te voetballen. Over uitzonderingen beslist het bestuur.
  • Het gebruik van draagbare/trolley speakers is niet toegestaan, dit geldt ook voor v.v. Woudenberg teams bij tegenstanders.
  • Alle spelers dienen op het terrein van v.v. Woudenberg hun shirt aan te houden; een ontbloot bovenlijf is niet toegestaan (behalve in de kleedkamer). Dit geldt ook voor spelers van v.v. Woudenberg bij tegenstanders.
   
  Spelers

  • Verzamelen zich op tijd voor een wedstrijd of training.
  • Melden zich voor een training of wedstrijd tijdig af bij de trainer/coach.
  • Houden zich aan de door de vereniging gemaakte indeling van de kleedkamers bij trainingen en wedstrijden.
  • Dragen bij wedstrijden het officiële tenue van v.v. Woudenberg en dragen dat niet bij de training.
  • Beginnen de wedstrijd met schone schoenen en dragen gedurende de wedstrijd het shirt in de broek.
  • Dragen (door KNVB verplicht) bij wedstrijden en trainingen scheenbeschermers.
  • Beheersen zich in het veld en laten zich niet uitlokken.
  • Spelen alleen de bal en proberen de tegenstander niet te blesseren.
  • Volgen altijd de aanwijzingen van de scheidsrechter op en accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Zijn medeverantwoordelijk voor teamgenoten.
  • Zijn medeverantwoordelijk voor het materiaal dat op de trainingen en in wedstrijden wordt gebruikt.
  • Gaan niet in discussie met tegenstanders of toeschouwers.
  • Geven na afloop de tegenstander een hand; de aanvoerder geeft ook de scheidsrechter een hand.
  • Houden zich aan de door de vereniging of door KNVB opgelegde sanctie/strafmaat naar aanleiding van gepleegde overtreding.
  • Nemen de kosten van door de KNVB aan hen opgelegde boetes en/of administratiekosten voor hun rekening; kosten als gevolg van ‘niet opkomen dagen’ bij een wedstrijd of een gestaakte wedstrijd zijn voor rekening van het team.
  • Maken hun voetbalschoenen schoon op de daarvoor bestemde plekken: buiten bij de daarvoor opgestelde borstels of op het bord bij de ingang van de kleedkamers (aan de zijde van het hoofdveld).
  • Douchen doe je alleen om schoon en fris te zijn na een training of wedstrijd, dus niet onnodig lang douchen.
  • Laten de kleedkamer na gebruik netjes achter en richten geen vernielingen aan.
  • Bewaren ballen in een net/tas en geen losse ballen in kleedkamers, gangen of kantine.
   
  Trainers/Coaches

  • Geven altijd het goede voorbeeld.
  • Bepalen het tijdstip waarop spelers bij thuis- en uitwedstrijden en trainingen aanwezig moeten zijn.
  • Zorgen voor toezicht in de kleedkamer en zien erop toe dat de kleedkamer netjes wordt achtergelaten.
  • Brengen thee- en limonadekannen, eventueel verstrekte kistje voor waardevolle spullen en kleedkamersleutel, na gebruik terug naar de commissiekamer.
  • Trainen en coachen hun team op een positieve manier.
  • Accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Vullen het digitale wedstrijdformulier volledig en naar waarheid in.
  • Zorgen dat ballen die over het hek worden geschoten (bij trainingen én bij wedstrijden) direct worden opgehaald.
  • Zorgen dat het trainings- en wedstrijdmateriaal na gebruik netjes wordt opgeborgen op de daarvoor bestemde plaats; dat geldt ook voor de doelen.
  • Zien erop toe dat de spelers op een training rekening houden met de weersomstandigheden en de daarbij passende kleding dragen.
  • Gebruiken geen alcohol (en ook geen tabak) tijdens het uitoefenen van hun functie.
  • Melden ernstige incidenten direct aan de coördinator, jeugdvoorzitter of bestuur.
  • Dienen nieuwe gesponsorde kleding en materiaal altijd te bestellen via het commerciële bestuurslid van v.v. Woudenberg.
   
  Ouders/verzorgers

  • Zijn betrokken zijn bij het voetballen van hun kinderen en gaan zoveel mogelijk mee naar de wedstrijd van hun kinderen.
  • Zijn medeverantwoordelijk voor begeleiding van hun kinderen, ook bij uitwedstrijden.
  • Zorgen ervoor dat hun kinderen bij de trainingen en wedstrijden op tijd aanwezig zijn.
  • Zorgen voor deugdelijke voetbalschoenen, kousen en scheenbeschermers.
  • Zorgen ervoor dat spelers met volledige en schone voetbaluitrusting (in de tas) naar de club komen.
  • Zorgen dat het in bruikleen verstrekte tenue aan het eind van ieder seizoen (of bij beëindiging van het lidmaatschap) wordt ingeleverd, of bij de trainer of op de club.
  • Bemoeien zich niet ongevraagd met de begeleiding van het team, bemoeien zich niet met de opstelling en niet met de wedstrijd.
  • Gaan eventuele discussie met trainers/coaches niet in het bijzijn van de kinderen aan.
  • Accepteren altijd de beslissingen van de scheidsrechter.
  • Gaan niet in discussie met trainers/coaches en ouders/verzorgers van de tegenstander.
  • Moedigen team en spelers op positieve wijze aan, en laten (tactische) aanwijzingen over aan de trainer/coach.
  • Begeven zich niet op de velden maar volgen de trainingen en wedstrijden van achter het hek/reclameborden rondom het veld.
  • Melden eventuele problemen bij de teamleider en/of coördinator van de betreffende leeftijdscategorie.
   
  Gebruik van de velden

  • Het is alleen toegestaan de velden te betreden voor de trainingen en wedstrijden. Daarbuiten is het uitdrukkelijk niet toegestaan de velden te betreden voor andere doeleinden.
  • Alleen spelers, leiders, trainers, scheidsrechters en grensrechters (in wedstrijd verband of tijdens trainingen) hebben toegang tot de velden. Toeschouwers blijven achter het hek/reclameborden rondom het veld.
  • Training vindt alleen plaats op de daarvoor bestemde (kunstgras)velden.
  • Na afloop van de training moeten alle trainingsmaterialen en -doeltjes van het veld worden verwijderd.
  • Sleep niet met doelen over het kunstgrasveld maar til ze netjes op, dan blijft het veld zo lang mogelijk goed.
  • Plaats geen zware of puntige voorwerpen op het kunstgrasveld.
  • Draag geen schoenen met lange (stalen) noppen en/of spikes op kunstgrasvelden.
  • Voetbalschoenen moeten worden schoon gemaakt voor betreding van het kunstgrasveld.
  • Roken en open vuur is niet toegestaan op en rondom de velden, alleen op het terras linksvoor de kantine.
  • Gebruik geen alcohol en/of glaswerk langs de velden.
  • Neem geen kauwgom, snoep, of ander eten en drinken mee op het kunstgrasveld; alleen water in bidons is toegestaan.
  • Schud kleding altijd goed uit voordat u gaat wassen, v.v. Woudenberg is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan wasmachines door de zwarte rubber korrels.
   
  Tot slot


  Leden (en ouders/verzorgers) en trainers/leiders die zich niet aan de regels houden kunnen rekenen op passende maatregelen met als uiterste mogelijkheid beëindiging van het lidmaatschap. De kosten van eventuele vernielingen e.d. die door u worden gedaan zullen op u of uw vereniging worden verhaald. v.v. Woudenberg stelt zich nimmer aansprakelijk voor vermissing van of schade aan uw spullen.

  Wij danken iedereen voor het respecteren en naleven van de huisregels van v.v. Woudenberg.

  Bestuur v.v. Woudenberg

  Delen